Dansk Demografisk Database: http://ddd.dda.dk/

Register over Bornholmske Kirkebøger før 1814: http://www.kirkebog.dk/

Rigsarkivet: http://www.sa.dk

Arkivalieronline.dk: http://www.arkivalieronline.dk/

Ellis Island Passenger Arrivals American Family Immigration History Center: http://www.ellisisland.org/

Kort & Matrikelstyrelsen: http://www.kms.dk/

Danmarks Nationale Privatarkivdatabase: http://www.danpa.dk/

Demografisk Databas Södra Sverige: http://ddss.nu/